• Právne informácie

  • Information about the website operator:

    • Nazwa szkoły
    • Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO
    • Telefon
    • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO
     dyrektor@dacszanse.edu.pl
     tel. 602-352-894

     Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO
     aneta.pliwka@dacszanse.edu.pl

     Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej "Dać Szansę" Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 102
     grzegorz.sommer@dacszanse.edu.pl

     Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna "Dać Szansę" Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 102
     placowka@dacszanse.edu.pl
     tel. 602-450-651

     Sekretariat - sekretariat@dacszanse.edu.pl
     tel. 22/848-49-02; 537-925-479

     Zarząd SKT STO nr 102
     zarzad@dacszanse.edu.pl

     Inspektor Ochrony Danych Osobowych
     Monika Licińska
     iod@dacszanse.edu.pl
    • Adres szkoły
    • ul. Głogowa 2 B
     02-639 Warszawa
     Poland