• O nas

   • Przekaż 1,5% podatku

    Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102 to organ prowadzący: Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO oraz Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną „Dać Szansę” STO nr 102. Do placówek uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną.

    Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Stowarzyszenie może przyjmować wpłaty w wysokości 1,5% podatku dochodowego od osób składających roczne zeznanie podatkowe.

    Środki z 1,5% wykorzystamy w sposób pożyteczny i rzetelny, zgodny z naszymi zadaniami statutowymi.

    Dziękujemy!

    Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102
    Numer KRS: 0000012875