• O szkole

    • O szkole

    • W skład Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO w Warszawie wchodzą:

     I Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Dać Szansę” STO
     Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Dać Szansę”.

     Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.

     W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
     i znacznym, w tym z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

     Wyróżnia nas:

     • kameralna i rodzinna atmosfera,
     • bogata oferta zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, m.in.: logopedia połączona z terapią Castillo Morales, terapia ręki, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, wykorzystywanie elementów Metody Krakowskiej, ,,Łatwego czytania’’, dramy, itp.,
     • bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne i sportowe, m.in.: basen, elementy jogi, ścianka wspinaczkowa, kręgle, funpark, ceramika, gra na pianinie, nauka jazdy na rowerze, na nartach, koszykówka, tańce, itp.,
     • oferta zajęć artystycznych prowadzonych przez absolwentów ASP,
     • wykwalifikowana kadra,
     • indywidualne podejście do każdego dziecka,
     • stała, bezpośrednia współpraca z rodzicami,
     • tradycja organizowania zielonych i białych szkół, letnich turnusów wypoczynkowych,
     • integracja ze środowiskiem lokalnych, m.in.: współpraca z Domem Lekarza Seniora, warszawskim ZOO, Szkołą Podstawową z Mysiadła.

     ———————————————————————————————————————————————————————————————————-