• Historia szkoły

     • Historia szkoły

     • Szkoła „Dać Szansę” powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność i kontynuowała ją dzięki determinacji rodziców i nauczycieli. Szkołę nazwano „Dać Szansę”, ponieważ była i jest dla naszych uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu.

      W 2004 r. powołano do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obecnie obie szkoły tworzą Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO. Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.