• Informacje na temat opłat

      • Informacje na temat opłat

      • Konto bankowe Zespołu Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO
       Bank PKO S.A. nr: 48 1240 1125 1111 0010 7743 7674
       (wpłaty: czesne, opłata wpisowa, rekrutacyjna, zajęcia fakultatywne, wycieczki, obozy zimowe)

       Konto bankowe Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 
       Bank PKO S.A. nr: 79 1240 6410 1111 0010 7766 5644

       (wpłaty: wsparcie darczyńców, czesne Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej, obozy letnie)