• Zarząd

    • Skład Zarządu SKT STO Nr 102:

     Prezes Zarządu – Łukasz Biernacki
     Wiceprezes Zarządu – Sylwia Stańczak
     Skarbnik Zarządu – Anna Borkowska
     Sekretarz Zarządu – Agnieszka Dębska

     Skład Komisji Rewizyjnej SKT STO Nr 102:

     Przewodnicząca KR – Aleksandra Zębala
     Sekretarz KR – Agnieszka Grajda
     Członek KR – Katarzyna Piaścińska

      

     Kontakt do Zarządu SKT STO nr 102: zarzad@dacszanse.edu.pl

      

     Strona internetowa Towarzystwa: http://www.sto.org.pl/