Zajęcia sportowe

W Zespole Szkół Specjalnych „Dać Szansę „ wszyscy uczniowie objęci są lekcjami wychowania fizycznego . Dwie godziny lekcyjne stanowią jeden blok, co umożliwia uczniom efektywniejsze wykorzystanie zajęć. W najstarszej klasie szkoły podstawowej, klasie gimnazjalnej i dwóch  klasach przysposabiających do pracy, kolejna, trzecia godzina przeznaczona jest na prowadzenie zajęć z elementami jogi. Zajęcia prowadzone są: na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym lub na siłowni zewnętrznej, na terenie ogrodu. Co drugi tydzień lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na pływalni obiektu sportowego Warszawianka przy ulicy Merliniego. Uczniowie najmłodszej klasy, podczas pierwszego roku w szkole nie uczęszczają  na pływalnię. Lekcje oparte są na ramowych programach wychowania fizycznego dla szkół specjalnych, zajęcia dodatkowe i indywidualne realizowane są na podstawie programu przystosowanego, przez nauczyciela wychowania fizycznego, do możliwości i potrzeb uczniów szkoły „Dać Szansę”.

Każdego roku dla uczniów umiejących jeździć na nartach i tych z predyspozycjami, organizowany jest obóz narciarski, gdzie uczniowie uczą się podstaw jazdy na nartach, korzystania z różnego rodzaju wyciągów narciarskich bądź, podnoszą swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportu.

Część uczniów szkoły  należy do szkolnego klubu sportowego „Dać Szansę”. Zawodnicy przynależą do sekcji:

  • pływackiej 
  • koszykarskiej 
  • lekkoatletycznej 
  • narciarskiej 

Uczniowie naszej szkoły zdobywali i zdobywają liczne medale startując w zawodach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.