Logopedia

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” korzystają z indywidualnych zajęć logopedyczno-terapeutycznych w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Pracownie terapii logopedycznej wyposażone są w bogate zestawy pomocy logopedycznych, wykorzystywanych w czasie zajęć między innymi w nowoczesne komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie logopedyczne i edukacyjne, które jest wykorzystywane zgodnie z możliwościami i preferencjami uczniów.

Logopedzi ze szkół „Dać Szansę” opracowali autorski zestaw do diagnozowania zaburzeń komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Na podstawie opracowanych diagnoz sporządzane są indywidualne programy logopedyczno-terapeutyczne, które uwzględniają zarówno zakres zaburzeń mowy, jak i możliwości oraz preferencje uczniów w zakresie porozumiewania. Na przestrzeni lat został wypracowany model współpracy logopedów z rodzicami w zakresie zapewnienia ciągłości terapii logopedycznej.

Terapia logopedyczna prowadzona w naszej placówce obejmuje kształtowanie mowy werbalnej w różnych jej aspektach językowych oraz dostosowanie różnorodnych form komunikacji pozawerbalnej do możliwości i potrzeb uczniów oraz ich środowiska rodzinnego.