Integracja sensoryczna

Zajęciami z terapii integracji sensorycznej objęci są uczniowie dwóch najmłodszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzącymi są  nauczyciele z ZSSS „Dać Szansę”, którzy posiadają certyfikaty terapeuty SI. Integracja sensoryczna stanowi ważny element w procesie wspierania rozwoju dziecka w naszej szkole. Pomaga w odbiorze, przetwarzaniu i integrowaniu bodźców sensorycznych oraz adekwatnym reagowaniu na nie.

Zajęcia są atrakcyjne dla naszych uczniów, ponieważ odbywają się najczęściej w formie zabawy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i ciekawych pomocy.