Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia indywidualne, na które uczęszczają uczniowie o wyraźnych potrzebach i wskazaniach do usprawniających ćwiczeń ruchowych. Treść tych zajęć jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Gimnastyka korekcyjna w Zespole Szkół Specjalnych „Dać Szansę” prowadzona jest przez nauczyciela wychowania fizycznego, absolwenta warszawskiej AWF, ze specjalizacją pedagogiki specjalnej.