Muzyka

Zajęcia muzyczne są realizowane w naszej szkole w trzech formach: lekcje muzyki, lekcje rytmiki oraz kółko muzyczne. Na lekcjach muzyki i rytmiki poznajemy piosenki, tańce, zabawy oraz odkrywamy fascynujący świat muzykowania. Takie swobodne muzykowanie wspomaga ogólny rozwój, rozwija pamięć, pomaga zrozumieć otaczający świat oraz, co najważniejsze, daje uczniom radość i odprężenie. Repertuar piosenek jest różnorodny. Od piosenek lekkich, dowcipnych po pieśni poważne i pełne zadumy. Dzięki szerokiemu spektrum materiału muzycznego uczniowie mogą poznawać różne problemy i reguły życia codziennego ale także historię naszego kraju. Zajęcia w kole muzycznym rozwijają zainteresowania uczniów oraz uczą pracy w grupie. Część uczniów może uczyć się indywidualnej gry na fortepianie co wspomaga rozwój muzyczny oraz ogólny.

Lekcje prowadzone są metodą kolorowych nut, która stwarza możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych, muzycznych i plastycznych. Uczniowie słuchają, śpiewają, malują kolorowe nuty i obrazki związane z piosenkami, grają melodie ze słuchu a także własne, uczą się muzyki w zabawie. Dzięki opracowanemu materiałowi będziemy mogli uświetnić wiele imprez oraz wydarzeń w szkole i poza nią. W naszej szkole staramy się uczyć przez sztukę, posiłkować się sztuką a zajęcia muzyczne to jedna z miłych możliwości na realizowanie tego zadania.