ZESPÓŁ SPOŁECZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH

Co dzisiaj...

2 Września 2015, Środa
Imieniny obchodzą:
Absalon, Bohdan, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Dersław, Dionizy, Eliza, Henryk, Julian, Stefan, Tobiasz, Wilhelm, Witomysł
Do końca roku zostało 121 dni.

LogowanieSzkoła przysposabiająca do pracy
O nas
Czwartek, 21 Wrzesień 2006 09:48

           Szkoła Przysposabiająca do Pracy liczy dwie klasy. Uczniowie mają bardzo dużo interesujących zajęć praktycznych: ogrodnictwo, prace biurowe, gospodarstwo domowe, prace użyteczno-porządkowe, rękodzieło, ceramikę, zajęcia komputerowe. Na zajęciach praktycznych uczniowie pracują w małych grupach tak, aby każdy miał szansę brać czynny udział w lekcji.
  
Oczywiście oprócz pracy jest też czas na edukację i sport. Na zajęciach z wiedzy użytecznej omawiane są aktualne wydarzenia z kraju i ze świata Na tych lekcjach doskonalimy też posługiwanie się pieniędzmi, odczytujemy godziny na zegarze, mierzymy, ważymy. Uczymy się jak wypełniać ankiety, zastanawiamy się nad własną przyszłością, nad tym co możemy robić, co chcielibyśmy robić, gdzie w przyszłości moglibyśmy pracować. Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą, dowiadujemy się kto nam może pomóc szukać pracy.
   Przygotowując się do podjęcia w przyszłości pracy uczestniczymy w różnego rodzaju praktykach organizowanych poza terenem naszej szkoły: wykonujemy prace porządkowe w Domu Lekarza Seniora, prace biurowe w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, bierzemy udział w obsłudze konferencji. Pracujemy w Ogrodzie Zoologicznym, w Fundacji HIPOTERAPIA, Ogrodzie Jordanowskim, Domu Seniora "Chemik", Młodzieżowym Schronisku AGRYKOLA. Uczniowie kończący szkołę odbywają staże.

 

 

 

     
     

 

 

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 16 Wrzesień 2013 14:14
 
Sylwetka absolwenta
Wtorek, 19 Maj 2009 15:46

Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy powinien być świadomy swojej niepełnosprawności, wynikających z niej ograniczeń. Jednocześnie powinien znać swoje możliwości, umiejętności, mocne strony. Uczeń kończący naukę w szkole przysposabiającej do pracy, w zależności od swoich możliwości, orientuje się w aktualnych wydarzeniach w najbliższym środowisku, kraju , na świecie i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, powinien być przygotowany do pracy w :

 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • w przedsiębiorstwie i spółdzielni socjalnej,
 • w zakładzie aktywizacji zawodowej,
 • zakładzie pracy chronionej,
 • na otwartym rynku pracy.

Absolwent:

 • rozumie pojęcie pracy, wymagania i korzyści płynące z pracy,
 • dokonuje wyboru pracy lub konkretnego zadania adekwatnie do własnych możliwości - wie co chce i co umie robić,
 • jest zmotywowany do pracy,
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy,
 • w zależności od swoich możliwości i umiejętności jest przygotowany do samodzielnego pokonywania drogi na określonej trasie np. dom - praca,
 • w miejscu pracy, miejscach publicznych, podczas przejazdów środkami komunikacji potrafi zachowywać się w sposób społecznie akceptowany.
 • potrafi zwrócić się o pomoc do właściwych osób,
 • rozumie i wykonuje polecenia związane z pracą,
 • potrafi skoncentrować się na zadaniu, stara się wykonać je poprawnie i od początku do końca,
 • w miarę możliwości dokonuje adekwatnej oceny swojej pracy, koryguje ewentualne błędy.
Zmieniony: Czwartek, 17 Marzec 2011 21:22
 
Oferta programowa
Wtorek, 19 Maj 2009 15:41

TO WARTO WIEDZIEĆ
- wiadomości geograficzne,
- Polska i jej sąsiedzi,
- najciekawsze państwa w Europie.

WAŻNE WYDARZENIA HISTORYCZNE
- jak żyli nasi praprzodkowie?
- Słowianie. W co wierzyli? Chrzest Polski.
- królowie, władcy, Polacy których warto znać,
- odkrycia, wynalazki, które zmieniły, życie człowieka.

ABC O CZŁOWIEKU
- podstawowe wiadomości o człowieku,
 funkcjonowanie naszego organizmu,
 higiena osobista,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 czynniki wywołujące stres,
 sposoby radzenia sobie ze stresem,
 w kręgu przyjaciół, nasze sympatie.

ELEMENTY PRZYRODY - obserwacje przyrodnicze
- drzewa liściaste,
- ciekawostki o budowie owoców i nasion,
- ciekawostki z życia zwierząt.

AKTUALNOŚCI
- aktualne wydarzenia w klasie, szkole, w kraju i na świecie.

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
- dane osobowe, dowód tożsamości, ankiety osobowe
- katalog możliwości ucznia,
- autoprezentacja,
- zasady dobrego zachowania,
- jak poradzić sobie w trudniej sytuacji.

ELEMENTY MATEMATYKI

Zmieniony: Poniedziałek, 08 Listopad 2010 10:09
 
Kandydat
Wtorek, 19 Maj 2009 15:39

Kandydat do Szkoły Przysposabiającej do Pracy ,,Dać Szansę"
1. wiek – do 24 roku życia
2. bez ograniczeń w poruszaniu się
3. sprawny w samoobsłudze
4. po ukończonym gimnazjum specjalnym
5. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub górna granica
    niepełnosprawności w stopniu znacznym
6. deklaracja rodziców do aktywności na rzecz szkoły 

 

Zmieniony: Wtorek, 10 Wrzesień 2013 08:48