Zygfryd Raczkowiak

Nauczyciel dyplomowany, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1995 roku prowadzi zajęcia indywidualne wspomagające edukację w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”. Jest współautorem innowacyjnego poradnika edukacyjnego „To warto wiedzieć” przeznaczonego dla uczniów szkół Przysposabiających do Pracy. Prowadził również cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „To warto wiedzieć”.
Wieloletni trener pracy w projekcie “Czas start –
od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego”. Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli i studentów. Uczestniczy przy realizacji projektów skierowanych bezpośrednio do osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi
w zakresie wspomagania nauczycieli pracującymi
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wymienia doświadczenie z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W latach 2010-2016 był członkiem Zarządu SKT STO nr 102. W czerwcu 2018 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.