Zygfryd Raczkowiak

Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1995 roku prowadzi zajęcia indywidualne wspomagające edukację w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”. Jest współautorem innowacyjnego poradnika edukacyjnego „To warto wiedzieć” przeznaczonego dla uczniów szkół Przysposabiających do Pracy. Prowadził również cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „To warto wiedzieć”.

Wieloletni trener pracy w projekcie “Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego”. Prowadzi zajęcia otwarte dla nauczycieli i studentów. Uczestniczy przy realizacji projektów skierowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie wspomagania nauczycieli pracującymi z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Wymienia doświadczenie z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.