Tomasz Kotus

Zatrudniony w Zespole Szkół Specjalnych
„Dać Szansę” jako pomoc nauczyciela od 8 lat.
Obecnie pracuje w klasie „F”.
Interesuje się sportem, a w szczególności
piłką nożną.