Paulina Zawadzka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogika wczesnoszkolna, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej na kierunku:
„Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością przy Stowarzyszeniu „Tęcza” www.tecza.org, w Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks” www.kleks.edu.pl , Centrum Metody Tomatisa Solisten oraz w Fundacji SYNAPSIS www.synapsis.org.pl oraz projektów i wizyt w Ośrodkach, zajmujących się terapią osób z autyzmem w USA, Kostaryce, Wilekiej Brytanii, Portugalii, Grecji. Brała udział w licznych konferencjach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe między innymi z zakresu: terapii osób ze spectrum autyzmu, Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, diagnozy i terapii integracji sensorycznej, metod komunikacji wspomagającej AAC. Prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu terapii dzieci i osób dorosłych ze spectrum autyzmu.