Paulina Maksjan

Malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku malarstwo, specjalizuje się w scenografii, i ilustracji do książek. Projektuje i wykonuje lalki. Wielokrotnie nagradzana za twórczą realizację tematów. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, jako laureatka konkursu pt.: Artystyczna Podróż Hestii do New Yorku, otrzymała stypendium artystyczne.
Nauczycielka plastyki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które pod jej kierunkiem tworzą niesamowite dzieła. Warsztat pracy rozwija na studiach podyplomowych
z Arteterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.