Michał Kmieć

W szkole „Dać Szansę” pracuje od stycznia 2005 roku, obecnie jako pomoc nauczyciela w klasie B.
W 2007 roku ukończył Policealne Studium Medyczne w Pruszkowie, kierunek:
Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
Od siedmiu lat jest Trenerem Pracy
w realizowanym przez szkołę projekcie. Współpracuje z fundacją „Sinapsis” w domu treningowym w Wilczej Górze. Śpiewa i gra na gitarze pomagając w zajęciach muzycznych.
Pisze piosenki, jest autorem hymnu naszej szkoły. Interesuje się sportem, muzyką i historią.