Małgorzata Lipska

Dyrektor ZSSS „Dać Szansę”

Specjalista z zakresu diagnostyki edukacyjnej oraz organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany, edukator, trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu działaniami w placówkach i komórkach organizacyjnych instytucji edukacyjnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym a także w pełnieniu nadzoru pedagogicznego.

Współautorka koncepcji badań, projektów i narzędzi badawczych przeznaczonych do ewaluacji efektywności kształcenia o zasięgu krajowym. Autorka i realizator programów szkoleń oraz wykładowca w ośrodkach doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju. Autorka wielu publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej, metodyki, dydaktyki oraz nadzoru pedagogicznego.