Magdalena Kalinowska

Nauczyciel i wychowawca

Doradca zawodowy, dyplomowany logopeda. Ukończyła także między innymi Studia Podyplomowe Trener Umiejętności Poznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Makaton, Terapii Ręki i innych.

W ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 2007 r. Jest wychowawcą klasy F. Prowadzi również indywidualne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia praktyczne w klasach szkoły przysposabiającej do pracy oraz zajęcia logopedyczne. Jest współkoordynatorem projektu “Chcę być bezpieczny, unikam zagrożeń.”

Pracuje jako doradca zawodowy w projekcie “Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego.”