Magdalena Trzewik

W naszej szkole tzw. “małą administracją “
zajmuje się Magdalena Trzewik. Odpowiedzialna za perfekcyjne działanie sekretariatu wspiera
w dużych przedsięwzięciach panią dyrektor, zarząd oraz pozaszkolną placówkę. Uśmiechnięta, kompetentna zaradzi na każdy problem:
od niefunkcjonującej armatury do zapłakanego ucznia.