Ludmiła Pasławska‑Tryfon

Nauczyciel i wychowawca

Certyfikowany terapeuta terapii integracji sensorycznej. Ukończyła też m.in. Alternatywna Metoda Komunikacji Językowej system znakowo- obrazkowy Piktogramy w Szczecinie, PECS, Makaton. Stażystka programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” poświeconego nauczaniu, rehabilitacji i opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi także zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej.

Uczestniczyła w stażu w ramach Programu Leonardo da Vinci. Trener czasu wolnego w projekcie „Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego.” W ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 1997 r. Jest wychowawczynią najmłodszej klasy A.