Łukasz Kołodziejczyk

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika i Pedagogika Pracy Socjalnej, Technolog żywieniowy i Ciastkarz
z zamiłowania :) Lubi muzykę filmową, klasyczną jak i współczesną, piesze wycieczki po lesie
i starych miastach. W szkole „Dać Szansę” pracuje jako pomoc nauczyciela w klasie B Pdp.