Katarzyna Radzka

Nauczyciel i wychowawca, dyrektor szkoły

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Informatyka i komputeryzacja w kształceniu specjalnym na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Brała udział w licznych seminariach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe między innymi: Studium Specjalne Socjoterapii, Trening zastępowania agresji TZAART, Studium Terapii Pedagogicznej, Terapia Ręki I i II stopnia, kurs dramy w Ośrodku Kultury Teatralnej, Makaton.

Jest współautorką innowacyjnego poradnika edukacyjnego „To warto wiedzieć” przeznaczonego dla uczniów szkół przysposabiających do pracy. Prowadziła również cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „To warto wiedzieć”. Wieloletni trener pracy w projekcie Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego. Była współkoordynatorem projektu Ziemia – jeden z czterech żywiołów i nasza planeta.ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 1990 r. Jest wychowawczynią najstarszej klasy A Pdp.