Joanna Staniszewska

Instruktor, wychowawca

Od 9 lat pracuje w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Dać szansę” jako instruktor-wychowawca .Od kilku lat prowadzi razem z Grzegorzem Sommerem zajęcia fotograficzne. Organizowała wiele wystaw prac podopiecznych placówki w siedzibie szkoły i poza nią. Razem z kółkiem fotograficznym brała udział w projekcie „Mokotowskim”, którego jednym z celów było fotografowanie tego, co na Mokotowie najciekawsze.