Jan Dziekański

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Zarządzanie w systemie oświaty. Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI. Prowadzi zajęcia z zakresu TUS, Teorii umysłu, terapii ręki i SI. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, a w szkole “Dać Szansę” jako wychowawca klasy E. W wolnym czasie motocyklista.