Jakub Bobowski

Pracuje w ZSSS „Dać Szansę” jako pomoc nauczyciela.
Od siedmiu lat szczęśliwie związany ze Szkołą, szczególnie blisko z gimnazjalną klasą F.
Poza obowiązkami związanymi ze wsparciem
w trakcie lekcji, zajmuje się obsługą informatyczną Szkoły. Z zamiłowania mechanik samochodowy,
z umiejętności już niekoniecznie.