Jacek Chrobak

W ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 1994 roku.
Neurologopeda, filolog polski, ukończył w 1994 roku logopedię w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej – obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej, w roku 2003 ukończył filologię polską UW, absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania edukacją oraz podyplomowych studiów neurologopedycznych realizowanych
w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Nauczyciel komunikacji niewerbalnej, posiada uprawnienia do nauczania komunikacji niewerbalnej systemem Makaton I i II, PECS.
Uczestnik kursu dla nauczycieli komunikacji niewerbalnej „Rozumieją nas”.
Współpracował przy programie do nauczania języka polskiego jako obcego opracowanego przez dr hab. Magdalenę Derwojed, nauczyciel języka polskiego jako obcego w Akademii im. Leona Koźmińskiego, w latach 2002-2005.
Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego, autor artykułów o twórczości Jerzego Broszkiewicza, pasjonat literatury młodzieżowej sprzed roku 1990 ( Broszkiewicz, Niziurski, Ożogowska.)
Uczestnik wielu konferencji literaturoznawczych, logopedycznych i szkoleń z zakresu logopedii, emisji głosu i komunikacji niewerbalnej.
Zajmuje się terapią logopedyczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapią jąkania, dyslalii, afazji, dyzartrii.
Uprawia w wolnych chwilach sporty walki, zwłaszcza judo, wielbiciel dobrych kryminałów i poezji dwudziestolecia międzywojennego, fan U2, Jean Michaela Jarr’a, i Vangelisa.