Iwona Truszkowska

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Certyfikowany terapeuta terapii integracji sensorycznej (PSTIS). Ukończyła również Studium Specjalne Socjoterapii i Studium Terapii Pedagogicznej. Uczestniczka kursów: dramy, sylabowej metody nauki czytania, Pierwotnej Zabawy (Original Play), komunikacji alternatywnej Makaton oraz VB- MAPP,
a także organizowanych przez WOŚP kursów pierwszej pomocy. Współkoordynator projektu ekologicznego, którego beneficjentami były osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Posiada certyfikat z języka angielskiego (FCE).
W szkole „Dać Szansę” pracuje jako wychowawca klasy B Pdp, nauczyciel i terapeuta, od 1990 r. Wychowawca na szkolnych obozach letnich. Trzykrotnie Kierownik tychże obozów. Wychowawca na szkolnych obozach zimowych. W kadencjach 2010-2013
i 2013-2016 pełniła funkcję sekretarza w Zarządzie SKT STO nr 102.