Inga Piotrowska

Neurologopeda, Międzynarodowy Terapeuta koncepcji Castillo Morales®
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z wyzwaniami rozwojowymi.
Ukończyła certyfikowany kurs doskonalący z zakresu koncepcji Castillo Morales® organizowany przez Castillo Morales® Vereinigung e.V (Frankfurt). Współpracowała z Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia z Oligofrenologopedii dla studentów Logopedii. Od 2017 roku Instruktor Masażu Shantala. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu alternatywnych
i wspomagających metod komunikowania się, technik karmienia terapeutycznego, diagnozy
i terapii logopedycznej; a także kurs terapii Pozycji Oralnej (OPT), Kinestio Taping’u w logopedii, dysfunkcji czaszkowo-krzyżowych (CRAFTA®), programu percepcyjno-motorycznego Move To Learn, terapii ręki i terapii taktylnej.
Współautorka metody GORA©-Gestów Obrazujących Ruchy Artykulatorów oraz GSF (Grupowej Stymulacji Jedzeniem).
W ZSSS „Dać Szansę” prowadzi terapię neurologopedyczną, AAC oraz regulację ustno-twarzową według koncepcji Castillo Morales®.