Grzegorz Sommer

Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Ukończył kurs I stopnia komunikacji alternatywnej metodą Makaton. W szkole „Dać Szansę” pracuje od września 2002 roku, obecnie jako pomoc nauczyciela w klasie C. Interesuje się: kolarstwem górskim, gra na gitarze w zespole rockowym.