Grażyna Boreczek

Nauczyciel mianowany

Od 2006 roku pracuje w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego kierunek : Rehabilitacja Ruchowa. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. W placówce prowadzi między innymi zajęcia z bowlingu i ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Współpracuje z Mazowieckim Oddziałem Olimpiad Specjalnych. Od kilku lat podopieczni sekcji bowlingu biorą udział w zawodach regionalnych i corocznie zdobywają na nich medale. Prowadziła zajęcia indywidualne, wspomagające edukację. Organizuje cykliczne wyjścia do kina w Galerii Mokotów dla coraz liczniejszej grupy “kinomaniaków”. W 2008 i 2009 napisała wnioski i brała udział w realizacji projektów zadań dofinansowanych przez Departament Sportu Powszechnego na temat „Udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach sportowych i rekreacyjnych”.