dr Dorota Danielewicz

Psycholog szkolny

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła także Studia Podyplomowe w zakresie Afazjologii i Surdologopedii, Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom Fundacja „Synapsis” a także liczne szkolenia i kursy (potwierdzone certyfikatami) z zakresu specyfiki funkcjonowania oraz metod terapii i edukacji osób z zaburzeniami rozwoju.

Stażystka programu Unii Eropejskiej “Leonardo da Vinci” poświęconego nauczaniu, rehabilitacji i opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prowadzi zajęcia indywidualne wspierające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny uczniów. Wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.