Bogdan Łaciński

Oligofrenokatecheta, nauczyciel mianowany.
Dzieciństwo i lata studencie spędził na Podkarpaciu w dolinie rzeki San, u podnóża prastarego miasta Jarosławia.
Jest absolwentem teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Posiada Certyfikat:
- „Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera. Vademecum dla nauczycieli”,
- „Treningu umiejętności komunikacyjnych”,
- oraz trzy certyfikaty w zakresie ekologii.
Współpracował z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, dla której organizował i kierował letnimi koloniami w latach 2004-2009.
Współpracował (-cuje) z Biurem Edukacji m.st. Warszawy przy projektach:
- Zima/Lato w Mieści, które organizował i kierował w latach 2011-2014
- Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy w latach 2011- do dziś.
Brał udział w licznych seminariach, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe między innymi z zakresu: profilaktyki bezpieczeństwa i zastępowania agresji w szkole, radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych, kryzysowych oraz ze stresem u dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, technik behawioralnych w pracy z uczniem autystycznym, rozwoju duchowego i seksualnego u osób z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowania do sakramentów spowiedzi, pierwszej komunii św. i bierzmowania osób niepełnosprawnych intelektualnie, umiejętności mówienia, słuchania i rozumienia w aspekcie prowadzenia zajęć religii z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
Prywatnie jest autorem książki „Dzieje parafii Szówsko” oraz współautorem tomików poezji: „Przedsionki”
i „Krużganki”. Interesuje się historią.