Beata Zawadzka

Nauczyciel i wychowawca.

Certyfikowany terapeuta terapii Integracji Sensorycznej. Ukończyła także między innymi Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację Synapsis oraz Podyplomowe Studia z historii na Uniwersytecie Warszawskim.

W ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 1997 roku. Prowadzi zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Jest współautorką innowacyjnego poradnika edukacyjnego „To warto wiedzieć” przeznaczonego dla uczniów szkół Przysposabiających do Pracy. Prowadziła również cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „To warto wiedzieć”.

Wieloletni trener pracy w projekcie Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego. Jest współkoordynatorem projektu Chcę być bezpieczny, unikam zagrożeń.