Beata Zawadzka

Magister pedagogiki specjalnej, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie historii na Uniwersytecie Warszawskim, dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji „Synapsis”.
Swoją wiedzę i umiejętności systematycznie doskonali uczestnicząc w wielu szkoleniach
i warsztatach, między innymi: „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży
ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością”, „VB-MAAP, ocena umiejętności
i planowania terapii”, „Wybrane formy dramy na zajęciach socjoterapeutycznych z uczniami niepełnosprawnymi- Spotkania z Tosią”, „Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha, zabawy muzyczno- ruchowe, tańce, piosenki w edukacji wczesnoszkolnej”, „MAKATON- szkolenie podstawowe”, trzystopniowe szkolenie „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC)”, „Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób
z trudnościami w porozumiewaniu się”, „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
z zaburzeniami rozwoju”. Brała udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej: „Stymulacja procesów myślenia”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, „Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem
Downa”, „Sylabowa metoda nauki czytania”.
Współautorka poradnika dla uczniów szkół przysposabiających do pracy. Prowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „To warto wiedzieć”. Była trenerem pracy w projekcie „Czas start- od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego”. Współkoordynowała projekty: „Chcę być bezpieczny- unikam zagrożeń”, „Uczę się dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo”. Była kierownikiem i wychowawcą na obozach rehabilitacyjno-wypoczynkowych organizowanych przez SKT STO nr 102.
Obecnie jest wychowawczynią klasy C, prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia Integracji Sensorycznej. Angażuje się w edukację teatralną uczniów szkoły podstawowej. Współpracuje w realizowanym przez Teatr Lalek „Guliwer” programie „Teatr okiem Guliwera”.