Anna Jędrzejewska

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Magister Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zdobywała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lublinie, w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących, gdzie zajmowała się prowadzeniem zajęć terapeutyczno-wychowawczych oraz w pracy jako transliterator
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbyła 2- letni staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS, gdzie kontynuowała pracę jako terapeuta w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Dwa ostatnie lata była nauczycielem i terapeutą w Integracyjnym Przedszkolu Czarodziejski Dworek.
Prowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki i wspomagania funkcji pisania. Ukończyła 3- modułowy kurs Terapii Behawioralnej, Szkolenie PECS a także liczne szkolenia z zakresu wiedzy o autyzmie i Zespole Aspergera.
Zwolenniczka aktywnego spędzania wolnego czasu. Wędruje po górach, fotografuje, biega, jeździ na rowerze.
W ZSSS „Dać Szansę” prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.