Anna Jędrzejewska

Oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest magistrem Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie zdobywała w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących, jako terapeuta w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS, w przedszkolu integracyjnym. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu wiedzy o autyzmie i Zespole Aspergera.
W ZSSS „Dać Szansę” jest wychowawcą klasy B, prowadzi również zajęcia rewalidacyjne. Współpracuje z Fundacją Artonomia, gdzie prowadzi Trening Umiejętności Społecznych.
W ramach współpracy z Fundacja KOKONOVO prowadzi zajęcia w Domach Dziecka.