Aneta Pliwka

Nauczyciel i wychowawca, wicedyrektor szkoły

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła także między innymi Kurs Pedagogiki Marii Montessori, Stosowanej Analizy Zachowań w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących pracy z uczniem z autyzmem oraz komunikacji alternatywnej PECS, Makaton. Była wolontariuszką w Fundacji Synapsis. W ZSS „Dać Szansę” pracuje od 2006 r. Jest wychowawczynią klasy D.

Prowadzi zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz Spotkania z teatrem. Współrealizowała projekt pt. Pilotażowy program edukacyjno – wychowawczy w kierunku społecznej inkluzji uczniów z upośledzeniem umysłowym – kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Była współkoordynatorem projektu Ziemia – jeden z czterech żywiołów i nasza planeta. Trener czasu wolnego w projekcie Czas start – od praktyk wspieranych do zatrudnienia wspieranego.