Agata Manturzewska

Nauczyciel i wychowawca.
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Ukończyła też Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzicom- fundacji „SYNAPSIS”.
Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących alternatywnych metod komunikacji: Piktogramy i Makaton. Brała udział w treningu zastępowaniu agresji, kursie komunikacji empatycznej, warsztatach pedagogiki zabawy „KLANZA”. Była terapeutą w projekcie „Mieszkanie treningowe jako droga do rozwijania samodzielności dorosłych osób z autyzmem” realizowanego przez fundację „SYNAPSIS”.
Współpracowała z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W ZSSS „Dać Szansę” pracuje od 2003. Jest wychowawcą klasy E, prowadzi zajęcia funkcjonowania osobistego i społecznego, ogrodnictwa , dekoratorskie. Bierze udział w pracy zespołu koordynującego wydarzenia całej społeczności szkolnej.