Zarząd SKT STO Nr 102

Skład Zarządu SKT STO Nr 102:

Prezes Zarządu – Ewa Witwicka
Wiceprezes Zarządu – Monika Rosińska – Sagan
Skarbnik Zarządu – Aleksandra Zębala
Sekretarz Zarządu – Urszula Piasecka – Lobert

Skład Komisji Rewizyjnej SKT STO Nr 102:

Agnieszka Grajda – Przewodnicząca KR
Agnieszka Tylenda – Sekretarz KR
Monika Muryn – Członek KR

Skład Komisji Stypendialnej SKT STO Nr 102:

Monika Rydzewska-Książak
Agnieszka Dębska
Anna Sawicka

Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego (za rok 2013)

Sprawozdanie z pracy zarządu (2016-2018)

Sprawozdanie z pracy zarządu (2013-2016)

Strona internetowa Towarzystwa: http://www.sto.org.pl/