Zarząd SKT STO Nr 102

W dniu 23 lutego 2016 odbyło się Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 102 w Warszawie.

Wybrano nowy Zarząd Koła, który ukonstytuował się na swoim pierwszym zebraniu w dniu 2016-03-08:

 • Monika Muryn – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Grajda – Skarbnik Zarządu
 • Monika Rosińska-Sagan – Wiceprezes Zarządu
 • Ewa Witwicka – Członek Zarządu
 • Katarzyna Pawluczak-Wójcik – Członek Zarządu
 • Łukasz Biernacki – Sekretarz Zarządu

Wybrano również Komisję Rewizyjną SKT STO Nr 102, w jej skład weszli:

 • Agnieszka Tylenda – Przewodnicząca KR
 • Elżbieta Skotarek – Sekretarz KR
 • Urszula Piasecka-Lobert – Członek KR

W skład Komisji Stypendialnej SKT STO Nr 102 weszli:

 • Magdalena Kossakowska
 • Katarzyna Piaścińska
 • Monika Rydzewska-Książak

Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego (za rok 2013)

Sprawozdanie z pracy zarządu (2013-2016)

Strona internetowa Towarzystwa: http://www.sto.org.pl/