REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok 2022/2023 – ostatnie wolne miejsce.

Pokaż zdjęcia