REKRUTACJA

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024
do klasy I szkoły podstawowej oraz
rekrutację uzupełniającą do klasy II szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej i uzupełniający do klasy II szkoły podstawowej:

Złożenie Podania kandydata do szkoły podstawowej, Kwestionariusza dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej; Informacji o przetwarzaniu danych – dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej.
09.01-05.02.2023 r. rozmowy z dyrektorem szkoły o placówce – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym, preferowane godziny od 14.00 do 16.30
Uzupełnianie dokumentacji rekrutacyjnej, w skład której wchodzi: aktualna opinia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna itp. Dokumentację można przesłać mailem (dyrektor@dacszanse.edu.pl lub sekretariat@dacszanse.edu.pl) lub złożyć w sekretariacie szkoły do 10.02.2023 r.
Od 01.03.2023 r. spotkanie z kandydatami do klasy pierwszej na terenie placówki.
Decyzja o przyjęciu i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.