Zajęcia w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej

Zajęcia komputerowe

  • Wspomagają komunikację uczniów nie mówiących lub z ograniczeniami mowy werbalnej,
  • rozwijają funkcje poznawcze,
  • wspomagają edukację w zakresie nauki czytania i pisania,
  • wdrażają do samodzielnego korzystania z komputera dla własnych potrzeb,
  • usprawniają posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną,
  • dają możliwość dostępu do informacji i komunikowania się.

Zajęcia komputerowe odbywają się 5 razy w tygodniu indywidualnie lub grupowo. Prowadzone są przez 2 nauczycieli.

Zajęcia umuzykalniające, orkiestra

Uczą kontaktu z muzyką. Podopieczni sami grają na różnych instrumentach: pianinie, keyboardzie i różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych. Najzdolniejsi tworzą orkiestrę, której występy podziwiają rodzice i zaproszeni goście podczas imprez w szkole i w placówce.

Koszykówka

Odbywa się 2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Bełskiej. Wszechstronnie rozwijają podopiecznych fizycznie doskonaląc ich sprawność ogólną. Tu młodzież uczy się techniki gry w koszykówkę i nie tylko, współpracy w grupie i kontrolowanego współzawodnictwa.

Kręgle

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, aktualnie w kręgielni Hula-Kula na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej. Mamy okazję raz do roku sprawdzić swoje umiejętności na zawodach regionalnych w ramach Olimpiad Specjalnych. Nasi podopieczni zawsze wracają z medalami.

Pływanie

Od tego roku zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu na basenie Parku Wodnego „Warszawianka”. Oprócz ogólnej sprawności podopieczni doskonalą style pływackie na małym i dużym basenie.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Prowadzone są raz w tygodniu na sali gimnastycznej szkolnej. Ćwiczenia kształtują cały organizm, wzmacniają mięśnie i utrzymują pełny zakres ruchu w stawach. Poprawiają krążenie i czynności układu oddechowego i nerwowego. Zawierają elementy gimnastyki korekcyjnej. Wyrabiają nawyk prawidłowej postawy i powstrzymują powstawanie wad, a także istniejące zaburzenia.

Zajęcia taneczno-rytmiczne

Odbywają się na miejscu 2 razy w tygodniu. Zawierają elementy tańca i aerobiku. Wykorzystywane są też elementy treningu wytrzymałościowego. Choreografie są tworzone do aktualnych przebojów, dzięki czemu podopieczni śpiewają i poznają nowe trendy muzyczne.

Zajęcia plastyczne

Odbywają się 2 razy w tygodniu. Podopieczni rysują, lepią, wyklejają doskonaląc małą motorykę i tworząc przepiękne artystyczne dzieła.

Zajęcia teatralne

Odbywają się raz w tygodniu dla grupy młodszych podopiecznych. Tam uczą się opanowywać własne ciało, pokonywać strach, rozwijać możliwość mowy i gestu, mimiki oraz nauki prezentowania się na scenie.

Ceramika

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w pracowni ceramicznej w siedzibie szkoły. Pod opieką nauczyciela powstają z gliny prawdziwe dzieła sztuki. Prezentowane są one na licznych wystawach w siedzibie szkoły i poza nią. Zawsze wszystkim się bardzo podobają.

Zajęcia fotograficzne

Na tych zajęciach raz w tygodniu uczestnicy poznają tajniki wiedzy fotograficznej. Uczą się obsługi aparatu fotograficznego, kadrowania, kompozycji obrazu oraz doboru tematyki do zdjęć. Podopieczni wspólnie wychodzą w plener wykonywać zdjęcia.

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Wspólnie uczymy się współzawodnictwa podczas treningów proponowanych w różnych programach. Jeździmy na nartach, ćwiczymy lekką atletykę, tańczymy, liczymy, rysujemy itp.

Śpiewanie przy gitarze

2 razy w tygodniu uczestnicy wspólnie śpiewają przy akompaniamencie gitary. Proponowany repertuar to najczęściej ballady, szanty i piosenki turystyczne.

Gra na gitarze

To raz w tygodniu zajęcia indywidualne uczące posługiwania się instrumentem.

Klub kinomaniaka

Staramy się kilka razy w roku odwiedzać kino multimedialne w Galerii Mokotów, by tam wspólnie oglądać ciekawe propozycje filmowe. Potem razem rozmawiamy o filmach i przeżytych emocjach.

Kącik czytelniczy

2 razy w tygodniu czytamy bajki, baśnie i opowiadania najmłodszym. Starszych staramy się zainteresować odpowiednim dla nich repertuarem literackim. Obie grupy słuchających młodych czytelników chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

Wspinaczka i fun park

Raz w tygodniu grupa uczestników wspina się na linach pokonując swoje słabości i lęki lub „buszuje” po parku linowym bawiąc się przy tym doskonale.

Spacery

Spacery to zdrowa forma ruchu dla każdego odbywająca się 3 razy w tygodniu. Nie wymaga żadnego sprzętu. Spacerując doskonalimy umiejętności społeczne chodzenia w grupie i bezpiecznego poruszania się po ulicy. Spacery uodparniają na choroby i poprawiają nastrój.