Osiągnięcia szkoły

Największy sukcesem Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” jest … fakt istnienia szkoły nieprzerwanie od 25 lat. W 1990 roku była to pierwsza w kraju i przez długi czas jedyna społeczna szkoła specjalna. Przez ćwierć wieku nasi uczniowie odnosili różnorodne sukcesy na miarę swoich możliwości. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

 • Partnerstwo w międzynarodowym projekcie Leonardo da Vinci „Szkolenie integracyjne dla niepełnosprawnych opiekunów osób niepełnosprawnych – asystentów wspomagających”
 • Prowadzenie praktyk dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Prezentowanie szkoły podczas różnorodnych wizyt międzynarodowych
 • Opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkól przysposabiających do pracy „To warto wiedzieć”
 • Dwudziestoletnia tradycja organizowania w okresie wakacyjnym obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych
 • Organizowanie obozów zimowych połączonych z nauką jazdy na nartach
 • I miejsce w Konkursie Komputerowym „Dzień z klawiaturą”
 • Wyróżnienie redakcji gazetki „Nasz Świat” w konkursie pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Borowskiego
 • Utworzenie z grupy uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach teatralnych szkoły Teatru 21
 • Sukcesy sportowe w sekcji pływackiej – zdobycie wielu medali na zawodach organizowanych w ramach eliminacji do olimpiad Specjalnych
 • Aktywny udział w koncertach organizowanych przez Fundację latającej Akademii Elżbiety Małanicz-Onoszko
 • Koncert kolęd w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Wspólne koncerty i nagrania z Andrzejem Krzywym i Stanisławem Sojką
 • Liczne wystawy i wernisaże prac plastycznych uczniów m.in. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
 • Udział, nagrody i wyróżnienia w Przeglądach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

…a od września 2013:

 • Wizyta w szkole Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej i Małżonki Prezydenta Republiki Estonii Evelin Ilves
 • Koncert uczniów w duecie fortepianowym z okazji ww. wizyty
 • Wizyta w szkole delegacji rządowej z Maroka
 • Koncert kolęd w Domu Lekarza Seniora
 • Występ w Centrum Promocji Kultury na Pradze na koncercie „Moda i Muzyka” – instrumenty klawiszowe
 • Występ zespołu muzycznego na Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Starej Prochowni
 • Podczas I Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy 2014 zdobycie przez Urszulę Sagan I miejsca w pływaniu stylem klasycznym (50 m) i V miejsca stylem grzbietowym (25 m)
 • Prezentacja szkoły jako jednej z czterech wybranych instytucji i organizacji pozarządowych w Pałacu Prezydenckim podczas spotkania Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej i Małżonki Gubernatora Generalnego Kanady Sharon Johnston.