Kontakty do nauczycieli

Anna Jędrzejewska – wychowawca klasy A
E-mail: anna.jedrzejewska@dacszanse.edu.pl

Beata Zawadzka – wychowawca klasy B
E-mail: beata.zawadzka@dacszanse.edu.pl

Ludmiła Pasławska -Tryfon – wychowawca klasy C
E-mail: ludmila.paslawska-tryfon@dacszanse.edu.pl

Aneta Pliwka – wicedyrektor i wychowawca klasy D
E-mail: aneta.pliwka@dacszanse.edu.pl

Agata Manturzewska – wychowawca klasy E
E-mail: agata.manturzewska@dacszanse.edu.pl

Magdalena Kalinowska – wychowawca klasy F
E-mail: magdalena.kalinowska@dacszanse.edu.pl

Iwona Truszkowska – wychowawca klasy G
E-mail: iwona.truszkowska@dacszanse.edu.pl

Katarzyna Radzka – dyrektor i wychowawca klasy H
E-mail: katarzyna.radzka@dacszanse.edu.pl

Monika Rydzewska – Książak – nauczyciel W-F
E-mail: monika.rydzewska-ksiazak@dacszanse.edu.pl

Dariusz Niemczykiewicz – nauczyciel muzyki
E-mail: dariusz.niemczykiewicz@dacszanse.edu.pl

Małgorzata Serwińska – nauczyciel muzyki
E-mail: malgorzata.serwinska@dacszanse.edu.pl

Aleksandra Ozyra – nauczyciel plastyki
E-mail: aleksandra.ozyra@dacszanse.edu.pl

Grażyna Szwarc – nauczyciel ceramiki
E-mail: grazyna.szwarc@dacszanse.edu.pl

Anna Zarębska – Słomka – nauczyciel religii
E-mail: anna.zarebska-slomka@dacszanse.edu.pl

Inga Piotrowska – logopeda
E-mail: inga.piotrowska@dacszanse.edu.pl

Monika Kutyła – logopeda
E-mail: monika.kutyla@dacszanse.edu.pl

Paulina Zawadzka
E-mail: paulina.zawadzka@dacszanse.edu.pl