Klub Rodzica

Klub Rodzica to okazja, aby w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami i dylematami związanymi z wychowywaniem dziecka
z niepełnosprawnością i jego rodzeństwa, czerpać z wiedzy i doświadczeń innych rodziców, porozmawiać o funkcjonowaniu naszej szkoły i ewentualnych potrzebach zmian. Od czasu do czasu planujemy zapraszać na nasze spotkania specjalistów zajmujących się tematami, które dotyczą nas i naszych dzieci,
w tym przepisami prawnymi dotyczącymi niepełnosprawności.
Terminy i tematy kolejnych spotkań ustalamy wspólnie, na bieżąco. Każdy może przyjść, nie obowiązują zapisy ani deklaracje uczestnictwa.
Informacji udzielają: Joanna – mama Łukasza z kl.B (joanna_dryjanska@o2.pl) i Iza – mama Julki z klasy A (iza.lissowska@citi.com).