Jak dołączyć do sponsorów

Jeżeli ktoś chce dołączyć do sponsorów to … zapraszamy do przekazywania darowizn pieniężnych i rzeczowych.

Działalność szkoły w dużym stopniu możliwa jest dzięki darowiznom od firm i prywatnych osób. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na działalność statutową. Wpłacając darowiznę na nasze konto mają Państwo możliwość odliczenia od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (w przypadku osób fizycznych), bądź też 10% (w przypadku osób prawnych).

Wszystkich, którzy mogą nas wesprzeć finansowo prosimy o wpłaty na konto bankowe SKT STO nr 102:

Bank PKO S.A. nr: 79 1240 6410 1111 0010 7766 5644

Wsparcia można również udzielić poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 to organ prowadzący szkołę, który posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasz numer KRS 0000012875