Jak dołączyć do sponsorów

Jeżeli ktoś chce dołączyć do sponsorów to … zapraszamy do przekazywania darowizn pieniężnych i rzeczowych.

Działalność szkoły w dużym stopniu możliwa jest dzięki darowiznom od firm i prywatnych osób. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na działalność statutową. Wpłacając darowiznę na nasze konto mają Państwo możliwość odliczenia od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (w przypadku osób fizycznych), bądź też 10% (w przypadku osób prawnych).

Wszystkich, którzy mogą nas wesprzeć finansowo prosimy o wpłaty na konto bankowe:

PKO BP S.A. IX O/Warszawa nr: 98 1020 1169 0000 8802 0011 5295

Wsparcia można również udzielić poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 to organ prowadzący szkołę, który posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasz numer KRS 0000012875