O szkole

Oferta

 • kameralna i rodzinna atmosfera,
 • bogata oferta zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, m.in.: logopedia połączona z terapią Castillo Morales, terapia ręki, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, wykorzystywanie elementów Metody Krakowskiej, ,,Łatwego czytania’’, dramy, itp.,
 • bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne i sportowe, m.in.: basen, elementy jogi, ścianka wspinaczkowa, kręgle, funpark, ceramika, gra na pianinie, nauka jazdy na rowerze, na nartach, koszykówka, tańce, itp.,
 • oferta zajęć artystycznych prowadzonych przez absolwentów ASP,
 • wykwalifikowana kadra,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • stała, bezpośrednia współpraca z rodzicami,
 • tradycja organizowania zielonych i białych szkół, letnich turnusów wypoczynkowych,
 • integracja ze środowiskiem lokalnych, m.in.: współpraca z Domem Lekarza Seniora, warszawskim ZOO, Szkołą Podstawową z Mysiadła.

Historia szkoły

Szkoła „Dać Szansę” powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkoła podstawowa rozpoczęła działalność i kontynuowała ją dzięki determinacji rodziców i nauczycieli. Szkołę nazwano „Dać Szansę”, ponieważ była i jest dla naszych uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu.

W 2004 r. powołano do życia Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obecnie obie szkoły tworzą Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO. Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102, organizacja pożytku publicznego.

Dla kogo jest szkoła?

W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, w tym z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w szkole, poświęca się na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Realizowane są autorskie projekty finansowane z dodatkowo pozyskiwanych środków.

Źródła utrzymania szkoły:

 • czesne,
 • subwencja oświatowa,
 • dotacje celowe,
 • środki sponsorowane,
 • uczestnictwo w projektach konkursowych,
 • 1% podatku na rzecz OPP.

Formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oferowane w ZSS „Dać Szansę” STO, realizowane są m.in. przez Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną „Dać Szansę” STO. Są to między innymi:

 • ceramika,
 • zajęcia taneczno-muzyczne (indywidualne lekcje gry na pianinie, orkiestra, zespół muzyczny, chór, taniec, koncerty)
 • zajęcia sportowe (basen, joga, gimnastyka korekcyjna, ścianka wspinaczkowa, Fun Park, koszykówka, kręgle, nauka jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, nartach, elementy golfa), integracyjne zajęcia sportowe, olimpiady sportowe specjalne,
 • zajęcia plastyczne, plenerowe warsztaty artystyczne,
 • zajęcia komputerowe,
 • koło fotograficzne,
 • Klub Kinomaniaka,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • lekcje muzealne, zajęcia tematyczne m.in. w Ogrodzie Zoologicznym,
 • letnie obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe oraz obozy narciarskie, krajowe wycieczki edukacyjne.

Co jeszcze warto o nas wiedzieć?

Wiele uwagi, od początku edukacji ucznia w naszej szkole, poświęcamy na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Realizujemy autorskie projekty starając się pozyskiwać na nie środki finansowe. Bierzemy udział w ogłaszanych przez organizacje rządowe i samorządowe konkursach ofert. Realizowane przez nas projekty współfinansowane są między innymi przez:

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO),
 • Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Mamy doświadczenie przy realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym (Leonardo da Vinci). Nauczyciele naszej szkoły są autorami nowatorskiego w skali kraju poradnika „To warto wiedzieć” dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, opublikowanego ze środków uzyskanych w ramach projektu FIO.

Z doświadczeń naszych nauczycieli korzystają studenci i nauczyciele Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego.