BASEN 2022/23

HARMONOGRAM BASENÓW

MAJ 2022/23

Klasa A Szk.Podst.- 17, 31. 05
Klasa B Szk.Podst.- 15, 29. 05
Klasa C Szk.Podst.- 11,25. 05
Klasa D Szk.Podst.- 9, 23. 05
Klasa E Szk.Podst.- 8, 22.05
Klasa A PdP- 18. 05
Klasa B PdP- 10, 24. 05
Klasa C PdP- 16, 30. 05

INFORMACJA O TERMINACH ZAJĘĆ NA PŁYWALNI PODANA JEST NA STRONIE SZKOŁY I W LIBRUSIE

UWAGA!!!!!

Uczniów klas: E Szk. Podst., C PdP., A Szk. Podst., C Szk. Podst. w dniu basenu ze względów organizacyjnych prosimy o przywożenie bezpośrednio na pływalnię Warszawianka przy ul. Merliniego 4 o godzinie 8:20. Jeśli uczeń w danym dniu nie pływa musi mieć klapki i krótkie spodenki, będzie przebywał na płycie basenu pod opieką pomocy nauczyciela, lub musi pozostać pod opieką rodziców/opiekunów. Szkoła nie zapewnia opieki w godzinach tych zajęć. Prosimy o pilnowanie terminów i godzin. Zajęcia w wodzie trwają 30 minut, do szatni, za bramkę wchodzimy o 8:30

Uczniowie klas: B Szk. Podst., D Szk. Podst., B PdP., A PdP. wyjeżdżają ze szkoły o godzinie 10:05, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego i pomocy nauczyciela, wracamy o godzinie 11:45, na obiad. Jeśli uczeń w danym dniu nie pływa musi mieć klapki i krótkie spodenki. Będzie przebywał na płycie basenu pod opieką pomocy nauczyciela.

Uczeń, który będzie wchodził do wody musi mieć strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, dopasowane okularki, coś do czesania, dziewczynki gumkę do włosów. Suszarki są na pływalni.

Nauczyciel wychowania fizycznego:
Monika Rydzewska-Książak
Proszę o kontakt w sytuacjach wymagających dodatkowych, indywidualnych informacji
Telefon kontaktowy: 608 673 333