Kontakty placówki

p.o.Kierownik placówki Joanna Greresz
W Placówce Pozaszkolnej można m.in.:

  • uzyskać informacje o bieżącej ofercie
  • zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia
  • zgłosić nieobecność dziecka

Telefon: 22 848 18 48
E-mail: placowka@dacszanse.edu.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek
13:00 – 17:00