Kontakty dyrektora szkoły

p.o.Dyrektor szkoły Katarzyna Radzka

Telefon: +48 602 352 894
Telefon/Fax: 22 848 49 02

E-mail: dyrektor@dacszanse.edu.pl