Kontakty dyrektora szkoły

GODZINY OTWARCIA GABINETU:

Katarzyna Radzka – dyrektor
Poniedziałek: godz. 8.30-14.00
Wtorek: godz. 13.00-15.00
Czwartek: godz. 8.30-11.45
Piątek: godz. 13.00-16.00

Aneta Pliwka – wicedyrektor
Wtorek: 8.30-10.00 13.00-15.00
Środa: godz. 8.30-13.50
Czwartek: godz. 13.00-15.00
Piątek: 13.00-16.00

Telefon: +48 602 352 894
Telefon: 22 848 49 02

E-mail: dyrektor@dacszanse.edu.pl