Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Monika Licińska

E-mail: iod@dacszanse.edu.pl